ESEREDSJÖN i ÄTRAN

FISKEPREMIÄR DEN 21 MAJ 2020 !
REGNBÅGSÖRING HAR SATTS UT.

Eseredsjön är 20 hektar stor, med ett största djup på 12 meter. Sjön har varierande djup och skiftande bottenkaraktär med inslag av både sand, grus och sten.

Eseredsjön har ett naturligt bestånd av abborre, gädda, braxen, mört och ål.

Sedan 1970-talet görs en kontinuerlig utsättning av regnbåge i sjön. Detta har resulterat i ett brett storleksspektra bland regnbågen med vikter från ett upp mot åtta kg. Även i det naturliga fiskbeståndet återfinns bjässar. Den största fisken hittills är en gädda. Den fångades vid ismete 2003 och vägde 17,6 kg !

I direkt anslutning till sjön ligger Ätrans Turist , som är en komplett fritidsanläggning vilken bla erbjuder högklassigt boende i deras stuganläggning samt uthyrning av båt.

VÄLKOMNA !

eseredsjon3.jpg 

 HITTA HIT 

Senaste nytt

FISKEPREMIÄR 
21 maj 2020

Utsättning av regnbåge
gjord våren 2020

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)