Fiskekort

Fiskerättshavare kan kontakta Lars Czylwik 0708-722581 för erhållande av fiskekort tillhörande fastigheten.

Fiskekort / Fiching licence / Angelschein

SEK 150   Premiärdagen / Start Day / Starttag

SEK 100   Övriga dagar / Other days / Andere Tagen

SEK 250   Veckokort / Weekly licence / Wochenkarte

SEK 500   Månadskort / Monthly licence / Monatlich karte

SEK 1000 Årskort / Annual licence / Jahreskart

 

Fiskekort

Fiskekort går att köpa hos HANDLAR´N I ÄTRAN och hos ÄTRANS TURIST.

 

SWISH till 0708-722 581

(skriv ”FISKE”, datum och namn)

 

Ring om du behöver hjälp:

0708-72 25 81 (Lars)

0709-44 10 94 (Birgitta)

 

Senaste nytt

FISKEPREMIÄR 
30 maj 2019

Utsättning av regnbåge
gjord våren 2019

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)